Чому варто взяти участь?• Візуальний розклад є ефективним методом подачі інформації учням з візуальним стилем навчання; учням з порушеннями слуху; учням з аутизмом; учням з РДУГ та іншими порушеннями уваги; учням, для яких мова навчання не є рідною тощо.
• Використання візуального розкладу сприяє формуванню в учнів навичок самоконтролю, саморегуляції, вміння повністю самостійно організовувати та контролювати власну діяльність.
• Візуальний розклад може бути застосовано для організації учбової, професійної, творчої, спортивної, дозвіллєвої, ігрової діяльності, виконання домашніх завдань, хатніх обов’язків тощо.
• Користуватися візуальним розкладом можна навчити людину від 3-4 до 99 років.
• Візуальний розклад може успішно використовуватися вдома, в навчальному закладі (садочок, школа, гуртки та секції, центри розвитку, заклади професійно-технічної та вищої освіти тощо), на робочому місці.
• Застосування візуального розкладу дозволяє організувати зайнятість людини та знижує ризик виникнення небажаної поведінки.
• Здатність дитини самостійно організувати свою діяльність хоча б на кілька хвилин часто є необхідною умовою для навчання в групі.
• Використання візуального розкладу допомагає звільняє час та ресурси дорослих для виконання інших завдань.
• Ефективність використання візуального розкладу доведена в наукових дослідженнях.
Яка мета?Оволодіння навичками створення візуального розкладу на вільний час, его використання та модифікації в залежності від потреб учня.
Які завдання?1.Ознайомлення з візуальним розкладом як одним з методів візуальної підтримки.
2.Розгляд навичок, необхідних для користування візуальним розкладом.
3.Оволодіння технологією створення візуального розкладу.
4.Опанування методології навчання учня користуватися візуальним розкладом.
5.Обговорення способів адаптації та модифікації візуального розкладу залежно від навчальної мети та індивідуальних особливостей учня.
6.Аналіз досвіду використання візуального розкладу на вільний час та типових помилок.
Що ви отримаєте? Знання1.Навички, необхідні для користування візуальним розкладом.
2.Технологія створення візуального розкладу.
3.Методологія навчання учня користуватися візуальним розкладом.
4.Способи адаптації та модифікації візуального розкладу.
Що ви отримаєте?Навички1.Створення візуального розкладу: вибір завдань, підготовка фотографій, створення папки, добір заохочення, обладнання робочого місця.
2.Вміння навчати учня користуватися візуальним розкладом.
3.Навички адаптації та модифікації візуального розкладу.
Що ви отримаєте?Цінності1.Доступ учня до найменш обмежуючого навчального середовища з можливих.
2.Визнання та врахування індивідуальних потреб учнів, в т.ч. різних видів і темпів навчання.
3.Підготовка учнів до професійно-трудової діяльності, розвиток і використання їх потенціалу на ринку праці.
© inclusion.kharkov.ua