Чому варто взяти участь?• Наукові дослідження підтверджують, що сексуальне виховання дітей та підлітків суттєво зменшує ризики сексуальної експлуатації, небажаної вагітності та хвороб, що передаються статевим шляхом.
• Сексуальне виховання підлітків з аутизмом сприяє оволодінню соціальними нормами поведінки, навичками ефективної побудови стосунків, зменшує вірогідність небажаної поведінки.
• Інформованість у сфері сексуальності серед населення в цілому є вкрай низькою. Більшість дорослих не має впевнених навичок сексуального виховання дітей та підлітків.
• Все ще відчувається нестача досліджень, достовірної інформації, актуальної літератури, методичних та дидактичних матеріалів щодо сексуального виховання підлітків з аутизмом, а також фахівців з теми.
Яка мета?Підвищення компетентності батьків та фахівців у сфері сексуального виховання підлітків з аутизмом.
Які завдання?1.Обговорення ознак підліткового віку та кризи підліткового віку, в т.ч. у людей з аутизмом.
2.Визначення ролі сексуального виховання у житті підлітків з аутизмом.
3.Аналіз впливу цінностей дорослих на процес сексуального виховання підлітка з аутизмом.
4.Вивчення основних принципів та методів сексуального виховання підлітків з аутизмом.
5.Ознайомлення з 3 рівнями розкриття теми сексуальності.
6.Стислий розгляд поширених тем зі сфери сексуального виховання: зміни в організмі в підлітковому віці (хлопці та дівчата); частині тіла; гігієна; публічне та приватне; мастурбація; попередження сексуальної експлуатації; емоції; стосунки.
Що ви отримаєте? Знання1.Ознаки підліткового віку та кризи підліткового віку, в т.ч. у людей з аутизмом.
2.Роль сексуального виховання у житті підлітків з аутизмом.
3.Розуміння впливу цінностей дорослих на процес сексуального виховання дітей та підлітків.
4.Основні принципи та методи сексуального виховання підлітків з аутизмом.
5.3 рівня розкриття теми сексуальності.
6.Огляд поширених тем зі сфери сексуального виховання.
Що ви отримаєте?Навички1.Робота з власними цінностями та їх вплив на процес сексуального виховання дітей та підлітків.
2.Організація та планування сексуального виховання підлітків з аутизмом.
3.Вибір рівня розкриття теми сексуальності залежно від індивідуальних особливостей учня.
4.Підбір методів сексуального виховання залежно від навчальної мети та індивідуальних особливостей учня.
Що ви отримаєте?Цінності1.Вільний розвиток особистості учнів, в т.ч. в сексуальній сфері.
2.Протидія дискримінації.
3.Запобігання сексуальній експлуатації, забезпечення збереження життя та здоров’я кожної людини.
4.Дотримання прав і благополуччя кожної людини.
5.Створення позитивної Я-концепції учнів, в т.ч. прийняття власної тілесності та сексуальності.
© inclusion.kharkov.ua