Чому варто взяти участь?• Успішне навчання неможливе без мотивації, зацікавленості та бажання самого учня.
• Заохочення є гуманною та ефективною альтернативою примусу, тиску та покаранням.
• В більшості випадків відмова фахівців та батьків від використання заохочень в навчальному процесі зумовлена стереотипами.
• Відсутність природнього чи штучного заохочення для учня в процесі навчання зазвичай призводить до появи небажаної поведінки.
• Ефективність використання заохочень доведена в наукових дослідженнях.
Яка мета?Опанування навичками вибору, оцінки та ефективного застосування заохочень в навчальному процесі.
Які завдання?1.Спростування міфів про заохочення.
2.Вивчення видів та основних характеристик заохочення.
3.Розгляд режимів підкріплення та їх особливостей.
4.Ознайомлення з методами визначення цінності заохочень
5.Обговорення особливостей введення та використання жетонної системи заохочення.
Що ви отримаєте? Знання1.Види та визначальні характеристики заохочень.
2.Режими підкріплення.
3.Методи визначення цінності заохочень.
4.Введення та використання жетонної системи заохочення.
Що ви отримаєте?Навички1.Етичне та ефективне використання заохочень
2.Вибір оптимального режиму заохочень на різних етапах навчального процесу.
3.Методи визначення цінності заохочень (структуроване спостереження, анкетування, систематичне тестування: окремий стимул, вибір з двох, множинний вибір).
4.Введення та використання жетонної системи заохочення.
Що ви отримаєте?Цінності1.Гуманність і толерантність, повага до особистості кожної дитини.
2.Створення атмосфери доброзичливості, безпеки і прийняття в навчальному процесі.
3.Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу з врахуванням сильних сторін і здібностей учня.
4.Гнучкість освітніх підходів.
© inclusion.kharkov.ua