Програма підвищення кваліфікації
Принципи
Свобода і відповідальність суб’єкта
Розробляє і затверджує програму суб’єкт підвищення кваліфікації. Її може бути розроблено на основі типових програм, що затверджуються МОН.
Відкритість
Суб’єкт забезпечує відкритість і доступність інформації про кожну власну програму, оприлюднюючи її на своєму веб-сайті.
Інформація
Програма повинна містити інформацію про:
— її розробника/розробників
— найменування
— мету
— напрям
— зміст
— обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС
— форму/форми підвищення кваліфікації
— перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо)