Чому варто взяти участь?• Наукові дослідження показують, що найбільш ефективними є програми втручання, що включають інформування, підтримку та навчання батьків.
• Партнерські стосунки з батьками дозволяють пришвидшити формування необхідних навичок та сприяють узагальненню.
• Співпраця з родиною дає можливість працювати над формуванням актуальних та функціональних навичок, які дитина дійсно використовуватиме в повсякденному житті.
• Залученість батьків до корекційного процесу знижує стрес і напругу в родині та підвищує їх впевненість у власних силах.
• Партнерство з батьками робить можливим реалістичний поділ відповідальності за успіх корекційного процесу.
• Навички співпраці з родинами значно знижують ризик професійного вигоряння спеціаліста.
Яка мета?Оволодіння основними принципами та формами побудови партнерських стосунків з родинами в процесі корекційної роботи.
Які завдання?1.Аналіз значення батьків в корекційному процесі.
2.Розгляд типових завдань в роботі з батьками.
3.Ознайомлення з основними формами роботи з батьками.
4.Обговорення проблемних ситуацій з практики учасників та тренера, обмін досвідом.
Що ви отримаєте? Знання1.Роль батьків в корекційному процесі.
2.Поняття про сім’ю як систему.
3.Розуміння власних сильних та слабких сторін у співпраці з родинами.
4.Типові завдання в роботі з батьками
5.Основні форми роботи з батьками.
Що ви отримаєте?Навички1.Вибір оптимальних форм участі батьків в корекційному процесі.
2.Планування роботи з родиною.
3.Залучення батьків до корекційного процесу.
4.Вирішення конфліктних ситуацій з батьками.
Що ви отримаєте?Цінності1.Застосування командного підходу до реалізації навчально-виховного процесу.
2.Партнерські стосунки з батьками.
3.Відкритість та прозорість освітнього процесу.
4.Співпраця з родиною, партнерство та робота в команді відповідають інтересам дитини.
5.Рефлексія власної професійної практики.
© inclusion.kharkov.ua