Чому варто взяти участь?• Самостимулятивна або стереотипна поведінка є одним з ключових симптомів аутизму та одним з найбільш поширених запитів родин.
• Переважна більшість людей з аутизмом мають сенсорні труднощі.
• Люди з аутизмом надають перевагу терміну «саморегулятивна поведінка» і вказують на ряд важливих функцій, що вона виконує, таких як захисна, компенсаторна тощо.
• В деяких ситуаціях самостимулятивна поведінка людини може бути необхідною умовою, що дає можливість навчатися, спілкуватися, контролювати себе, виконувати правила та соціальні вимоги.
• Водночас самостимулятивна поведінка може як бути небезпечною для самої людини з аутизмом чи її оточуючих, заважати оволодінню новими навичками або побудові стосунків.
Яка мета?Підвищення обізнаності щодо самостимулятивної поведінки у людей з аутизмом: її особливостей, необхідності корекції та можливостей компенсації.
Які завдання?1.Розгляд місця стереотипної поведінки у структурі діагностичних критеріїв аутизму.
2.Аналіз та вибір коректної термінології.
3.Oбговорення досвіду людей з аутизмом, що описують власні сенсорні особливості та самостимулятивну поведінку.
4.Вивчення функцій самостимулятивної поведінки.
5.Дискусія щодо доречності корекції самостимулятивної поведінки як небажаної: за і проти.
6.Ознайомлення зі стратегіями компенсації самостимулятивної поведінки.
Що ви отримаєте? Знання1.Стереотипна поведінка як один з діагностичних критеріїв аутизму.
2.Функції та роль самостимулятивної поведінки.
3.Алгоритм прийняття рішень щодо доречності корекції самостимулятивної поведінки.
4.Стратегії компенсації самостимулятивної поведінки.
5.Техніка безпеки в роботі зі самостимулятивною поведінкою: ознаки необхідності звернутися за допомогою до поведінкового терапевта.
Що ви отримаєте?Навички1.Визначення доречності корекції самостимулятивної поведінки у кожному окремому випадку.
2.Підбір стратегій компенсації самостимулятивної поведінки.
Що ви отримаєте?Цінності1.Створення атмосфери доброзичливості, безпеки і прийняття в навчальному процесі.
2.Доступ учня до найменш обмежуючого навчального середовища з можливих.
3.Неупередженість та недопущення дискримінації.
4.Гнучкість освітніх підходів.
5.Підготовка учнів до професійно-трудової діяльності, розвиток і використання їх потенціалу на ринку праці.
© inclusion.kharkov.ua