Чому варто взяти участь?• Наукові дослідження показують, що найбільш ефективними є програми втручання, що включають інформування, підтримку та навчання батьків.
• Батьки є головними експертами щодо своєї дитини, знають її найкраще і мають найсильнішу мотивацію їй допомогти.
• Батьки проводять з дитиною багато часу впроводж усього дня. Навички спілкування з дитиною та її навчання не лише дозволять батькам ефективніше допомагати своїм дітям оволодівати необхідними вміннями, а й зроблять час разом більш приємним і комфортним для всіх.
• Доступ до послуг спеціалістів може бути обмежено через карантинні міри, фінансові труднощі чи труднощі розташування.
• Власні ж знання, вміння та навички батьків використовуються як безпосередньо у процесі навчання, так і довгі рокі після цього, покращуючи рівень життя родини.
Яка мета?Оволодіння навичками організації домашніх розвиваючих та корекційних занять повністю самостійно, без допомоги спеціаліста.
Які завдання?1.Опанування алгоритму організації домашніх занять.
2.Оцінка пріоритетів та побудова ієрархії цілей навчання.
3.Навчання формулюванню цілей у SMART-форматі.
4.Огляд методів та способів оцінки навичок.
5.Обговорення стратегій пошуку і добору джерел інформації.
6.Дискусія щодо способів відновлення батьківського ресурсу та підтримки власної мотивації до занять.
Що ви отримаєте? Знання1.Алгоритм організації домашніх занять.
2.Критерії вибору цілей навчання та їх ієрархії.
3.Способи перевірки інформації від спеціалістів, організацій, експертів, з літератури, ЗМІ та реклами.
4.Добірка джерел для навчання дитини: оцінка навичок, методи роботи, збір даних.
5.Добірка джерел: ігри, вправи, завдання.
6.Цілі для навчання вашої дитини на найближчий час у SMART-форматі.
Що ви отримаєте?Навички1.Планування та організація домашніх занять з дитиною повністю самостійно або з залученням спеціалістів.
2.Оцінка пріоритетів та вибір актуальних і функціональних цілей навчання.
3.Формулювання цілей у SMART-форматі.
4.Вибір ефективних та безпечних методів навчання.
5.Підтримка власної мотивації до занять з дитиною.
Що ви отримаєте?Цінності1.Впевненість у власних силах.
2.Підвищення батьківської компетентності.
3.Батьки як головні експерти щодо власної дитини.
4.Підвищення спроможності родини у протидії щоденним життєвим викликам.
© inclusion.kharkov.ua