1 частина

Чому варто взяти участь?•Саме небажана поведінка зазвичай є головною перепоною для навчання дітей і підлітків з аутизмом в найменш обмежуючих умовах.
•Ефективність поведінкової корекції небажаної поведінки доведена науковими дослідженнями. За відсутності поведінкової корекції людям з аутизмом, навіть дітям до 5 років, часто пропонується вживання медикаментів, в т.ч. препаратів з сильними побічними ефектами або препаратів, що не мають доведеного впливу.
•Небажана поведінка може бути небезпечною для життя та здоров’я самої людини з аутизмом або її оточуючих.
•Небажана поведінка може заважати опануванню людиною з аутизмом нових навичок, побудові стосунків з оточуючими, прийняттю в суспільстві.
•Необхідність мати справу з небажаною поведінкою вичерпує сили родини людини з аутизмом та є однією з головних причин підвищеного стресу у батьків.
•Корекція небажаної поведінки дозволяє суттєво зменшити потребу людини у супроводі, що вивільняє ресурси для інших типів підтримки.
Яка мета?Підвищення спроможності батьків та фахівців попереджати підкріплення небажаної поведінки вдома, в садку, у школі.
Які завдання?1.Оволодіння алгоритмом прийняття рішень про корекцію поведінки.
2.Вивчення 4 функцій небажаної поведінки.
3.Розгляд методів визначення функції небажаної поведінки: збір даних у таблиці АВС та Scatter-plot; опитувальники «Мотиваційна шкала» (MAS), «Скринінговий інструмент для проведення функціональної оцінки» (FAST), Протокол проведення співбесіди для функціональної оцінки поведінки (FAIF).
4.Ознайомлення з поняттям проактивних і реактивних методів корекції небажаної поведінки. Аналіз їх співвідношення у плані корекції поведінки.
Що ви отримаєте? Знання1.Алгоритм прийняття рішень про корекцію поведінки.
2.4 функції поведінки.
3.Методи визначення функції поведінки: збір даних у таблиці АВС та Scatter-plot; опитувальники «Мотиваційна шкала» (MAS), «Скринінговий інструмент для проведення функціональної оцінки» (FAST), Протокол проведення співбесіди для функціональної оцінки поведінки (FAIF).
4.Поняття проактивних та реактивних методів корекції небажаної поведінки
Що ви отримаєте?Навички1.Прийняття рішень про корекцію поведінки згідно з алгоритмом.
2.Визначення функції поведінки за допомогою опитувальників «Мотиваційна шкала» (MAS), «Скринінговий інструмент для проведення функціональної оцінки» (FAST), Протокол проведення співбесіди для функціональної оцінки поведінки (FAIF).
3.Включення проактивних та реактивних методів корекції небажаної поведінки до плану корекції.
Що ви отримаєте?Цінності1.Надання рівного доступу до освіти, участі в житті громади та інших суспільних можливостей всім особам незалежно від їх індивідуальних особливостей.
2.Протидія дискримінації.
3.Забезпечення збереження життя та здоров’я кожної людини.
4.Дотримання прав і благополуччя кожної людини.
5.Виявлення і усунення чинників, що перешкоджають реалізації прав людини на умовах доступності і рівності.

2 частина

Чому варто взяти участь?• Саме небажана поведінка зазвичай є головною перепоною для навчання дітей і підлітків з аутизмом в найменш обмежуючих умовах.
• Ефективність поведінкової корекції небажаної поведінки доведена науковими дослідженнями. За відсутності поведінкової корекції людям з аутизмом, навіть дітям до 5 років, часто пропонується вживання медикаментів, в т.ч. препаратів з сильними побічними ефектами або препаратів, що не мають доведеного впливу.
• Небажана поведінка може бути небезпечною для життя та здоров’я самої людини з аутизмом або її оточуючих.
• Небажана поведінка може заважати опануванню людиною з аутизмом нових навичок, побудові стосунків з оточуючими, прийняттю в суспільстві.
• Необхідність мати справу з небажаною поведінкою вичерпує сили родини людини з аутизмом та є однією з головних причин підвищеного стресу у батьків.
• Корекція небажаної поведінки дозволяє суттєво зменшити потребу людини у супроводі, що вивільняє ресурси для інших типів підтримки.
Яка мета?Підвищення спроможності батьків та фахівців ефективно застосовувати проактивні методи корекції небажаної поведінки вдома, в садку, у школі.
Які завдання?1.Актуалізація знань щодо алгоритму корекції небажаної поведінки, функцій поведінки, проактивних та реактивних методів корекції.
2.Вивчення проактивних методів корекції небажаної поведінки з функцією доступу до бажаного.
3.Вивчення проактивних методів корекції небажаної поведінки з функцією уникання небажаного.
4.Вивчення проактивних методів корекції небажаної поведінки з функцією привертання уваги.
5.Вивчення проактивних методів корекції небажаної поведінки з функцією отримання відчуттів.
Що ви отримаєте? Знання1.Проактивні методи корекції небажаної поведінки з функцією доступу до бажаного.
2.Проактивні методи корекції небажаної поведінки з функцією уникання небажаного.
3.Проактивні методи корекції небажаної поведінки з функцією привертання уваги.
4.Проактивні методи корекції небажаної поведінки з функцією отримання відчуттів.
Що ви отримаєте?Навички1.Вибір проактивних методів корекції небажаної поведінки з функцією доступу до бажаного.
2.Вибір проактивних методів корекції небажаної поведінки з функцією уникання небажаного.
3.Вибір проактивних методів корекції небажаної поведінки з функцією привертання уваги.
4.Вибір проактивних методів корекції небажаної поведінки з функцією отримання відчуттів..
Що ви отримаєте?Цінності1.Надання рівного доступу до освіти, участі в житті громади та інших суспільних можливостей всім особам незалежно від їх індивідуальних особливостей.
2.Протидія дискримінації.
3.Забезпечення збереження життя та здоров’я кожної людини.
4.Дотримання прав і благополуччя кожної людини.
5.Виявлення і усунення чинників, що перешкоджають реалізації прав людини на умовах доступності і рівності.
Виключно для батьків та фахівців, що прослухали семінар «Корекція небажаної поведінки вдома, в садку, у школі: поведінкові стратегії. Частина 1», або за результатами співбесіди.

3 частина

Чому варто взяти участь?• Саме небажана поведінка зазвичай є головною перепоною для навчання дітей і підлітків з аутизмом в найменш обмежуючих умовах.
• Ефективність поведінкової корекції небажаної поведінки доведена науковими дослідженнями. За відсутності поведінкової корекції людям з аутизмом, навіть дітям до 5 років, часто пропонується вживання медикаментів, в т.ч. препаратів з сильними побічними ефектами або препаратів, що не мають доведеного впливу.
• Небажана поведінка може бути небезпечною для життя та здоров’я самої людини з аутизмом або її оточуючих.
• Небажана поведінка може заважати опануванню людиною з аутизмом нових навичок, побудові стосунків з оточуючими, прийняттю в суспільстві.
• Необхідність мати справу з небажаною поведінкою вичерпує сили родини людини з аутизмом та є однією з головних причин підвищеного стресу у батьків.
• Корекція небажаної поведінки дозволяє суттєво зменшити потребу людини у супроводі, що вивільняє ресурси для інших типів підтримки.
Яка мета?Оволодіння навичкою визначення функції небажаної поведінки за допомогою збору даних в таблицю АВС з метою подальшої корекції.
Які завдання?1.Актуалізація знань щодо алгоритму корекції небажаної поведінки, функцій поведінки, проактивних та реактивних методів корекції, методів визначення функції поведінки.
2.Вивчення таблиці АВС та правил збору даних за її допомогою.
3.Перегляд навчальних відео.
4.Збір даних до таблиці АВС.
5.Аналіз даних в таблиці АВС.
6.Визначення функції небажаної поведінки.
7.Дискусія щодо можливих методів корекції небажаної поведінки.
Що ви отримаєте? Знання1.Правила збору даних до таблиці АВС.
2.Рекомендації щодо аналізу даних, зібраних за допомогою таблиці АВС, і визначення функції поведінки.
Що ви отримаєте?Навички1.Збір даних до таблиці АВС.
2.Аналіз даних, зібраних за допомогою таблиці АВС.
3.Визначення функції поведінки за допомогою таблиці АВС.
4.Вибір проактивних методів корекції небажаної поведінки.
Що ви отримаєте?Цінності1.Надання рівного доступу до освіти, участі в житті громади та інших суспільних можливостей всім особам незалежно від їх індивідуальних особливостей.
2.Протидія дискримінації.
3.Забезпечення збереження життя та здоров’я кожної людини.
4.Дотримання прав і благополуччя кожної людини.
5.Виявлення і усунення чинників, що перешкоджають реалізації прав людини на умовах доступності і рівності.
Виключно для батьків та фахівців, що прослухали семінари «Корекція небажаної поведінки вдома, в садку, у школі: поведінкові стратегії. Частини 1-2», або за результатами співбесіди

© inclusion.kharkov.ua