Документ про підвищення кваліфікації видається вчителю за результатами підвищення кваліфікації.
Технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку визначає суб’єкт підвищення кваліфікації.

Визнання результатів
Якщо суб’єкт має ліцензію на підвищення кваліфікації або навчає за акредитованою освітньою програмою – результати не потребують
окремого визнання чи підтвердження. Результатом підвищення кваліфікації може бути присвоєння повних або часткових професійних/
освітніх кваліфікацій.
Результати навчання у інших суб’єктів мають бути визнані рішенням педагогічної (вченої) ради закладу освіти вчителя, який підвищував
кваліфікацію. Порядок визнання результатів встановлює сама педагогічна (вчена) рада.