Чому варто взяти участь?• Небажана поведінка дітей з аутизмом є однією з головних причин підвищеного стресу для їх родин.
• Небажана поведінка дитини часто перешкоджає ефективному оволодінню навичками, звужує коло навчальних можливостей, заважає побудові рівних стосунків з однолітками та формуванню позитивного іміджу дитини.
• Небажана поведінка у підлітків з аутизмом також може загрожувати життю та здоров’ю самого підлітка або оточуючих.
• Небажана поведінка значно збільшує ризики інституалізації підлітка, проблем з законом чи органами опіки.
• Також небажана поведінка є серйозною перепоною на шляху до здобуття підлітком освіти, пошуку роботи, налагодженню особистих стосунків та самостійного, незалежного життя.
Яка мета?Підвищення спроможності батьків та фахівців ефективно попереджувати та корегувати небажану поведінку підлітків з аутизмом.
Які завдання?1.Обговорення ознак підліткового віку та кризи підліткового віку, в т.ч. у людей з аутизмом.
2.Аналіз типових особливостей корекції небажаної поведінки в підлітковому віці.
3.Оволодіння алгоритмом прийняття рішень про корекцію поведінки.
4.Вивчення 4 функцій небажаної поведінки та методів їх визначення.
5.Ознайомлення з поняттям проактивних і реактивних методів корекції небажаної поведінки.
6.Розгляд можливостей корекції небажаної поведінки з застосуванням проактивних методів.
Що ви отримаєте? Знання1.Ознаки підліткового віку та кризи підліткового віку, в т.ч. у людей з аутизмом.
2.Типові особливості корекції небажаної поведінки в підлітковому віці.
3.Алгоритм прийняття рішень про корекцію поведінки.
4.4 функції небажаної поведінки та методи їх визначення (збір даних в таблиці АВС, Scatter-plot, опитувальники).
5.Необхідні навички, що знижують ризик виникнення небажаної поведінки.
Що ви отримаєте?Навички1.Прийняття рішень щодо корекції поведінки згідно з алгоритмом.
2.Основи визначення функції небажаної поведінки за допомогу збору даних в таблиці, опитувальників.
3.Визначення навичок, що необхідно сформувати задля попередження або корекції небажаної поведінки в умовах неможливості доступу до професійних послуг з корекції поведінки.
Що ви отримаєте?Цінності1.Надання рівного доступу до освіти, участі в житті громади та інших суспільних можливостей всім особам незалежно від їх індивідуальних особливостей.
2.Протидія дискримінації.
3.Забезпечення збереження життя та здоров’я кожної людини.
4.Дотримання прав і благополуччя кожної людини.
5.Виявлення і усунення чинників, що перешкоджають реалізації прав людини на умовах доступності і рівності.
© inclusion.kharkov.ua