Чому варто взяти участь?·         Візуальна підтримка надає широкі можливості для адаптації та модифікації навчального процесу для учнів з візуальним стилем навчання; учнів з порушеннями слуху; учнів з аутизмом; учнів з РДУГ та іншими порушеннями уваги; учнів, для яких мова навчання не є рідною тощо;
·         Візуальна підтримка пропонує прозорі, єдині для всіх учасників навчального процесу правила, до яких можна звертатися в будь-який час;
·         Візуальна підтримка знижує залежність від підтримки дорослого;
·         Візуальна підтримка робить навчальний процес передбачуваним та знижує тривожність учнів;
·         Візуальна підтримка сприяє розвитку навичок саморегуляції, самоконтролю, самоорганізації учнів;
Ефективність використання візуальної підтримки доведена в наукових дослідженнях.
МетаОволодіння навичками підбору та використання інструментів візуальної підтримки для адаптації та модифікації навчального процесу в різноманітних навчальних середовищах.
Завдання1.Розгляд основних принципів застосування візуальної підтримки.
2. Ознайомлення з різноманіттям інструментів візуальної підтримки.
3. Навчання добору стратегій візуальної підтримки залежно від навчальної мети, завдань, віку та індивідуальних особливостей учня.
4. Оволодіння основами створення власних засобів візуальної підтримки.
5. Аналіз досвіду використання стратегій візуальної підтримки учасниками попередніх семінарів.
Очікувані результати: Знання1.Основні принципи застосування візуальної підтримки.
2. Особливості використання інструментів візуальної підтримки.
3. Алгоритму добору інструментів візуальної підтримки.
4. Загальний педагогічний потенціал візуальної підтримки.
Очікувані результати: Навички1.Добір доцільних стратегій візуальної підтримки в різних навчальних ситуаціях.
2. Створення інструментів візуальної підтримки.
3. Конструювання навчального процесу з використанням засобів візуальної підтримки.
Цінності1.Цінність особистості.
2. Позитивне сприйняття відмінностей, інакшості.
3. Готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток.
4. Рефлексія власної професійної практики.
© inclusion.kharkov.ua